Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Tym komunikatem spełniamy obowiązek informacyjny dotyczący wejście w życie europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Informujemy Państwa, że od 25 maja 2018 roku rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Państwa dane osobowe będą administrowane przez Gast-Serwis Sp. z o.o.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczeń przez administratora. Informujemy, że państwa dane mogą być przekazywane, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, do innych podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie prowadzonej działalności.

Dane będą przetwarzane w celach promowania produktów i usług, których dostawcą jest administrator, świadczenia usług gwarancyjnych, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzona działalnością przez administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione.

Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Łączymy wyrazy szacunku

Gast-Serwis Sp. z o.o.

Koszyk

Koszyk jest pusty.